Sprawozdanie ze spotkania organizacyjno-informacyjnego dot. Tygodnia Jezusa w Warszawie

Warszawa, 16.10.2014

Jerzy Przeradowski wspólnie z Arturem Pawłowskim i Pawłem Bukałą postanowił wyjść z inicjatywą zorganizowania na terenie Warszawy nowej cyklicznej formuły masowych wydarzeń. Miałaby ona powstać na kanwie trójmiejskiego Tygodnia Jezusa i Festiwalu Nadziei, jednak jej skala i charakter byłyby zupełnie inne. W tym celu 16 października zostało zorganizowane zebranie organizacyjno-informacyjne, którego gospodarzem był prezbiter naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie Andrzej Nędzusiak. Zaproszono przedstawicieli kościołów i denominacji działających na terenie Warszawy i okolic oraz chrześcijańskich przedsiębiorców. Celem zgromadzenia było przedstawienie wstępnej wizji Tygodnia Jezusa w Warszawie, powołanie ciała programowego oraz jego członków, które byłoby decyzyjne w sprawach organizacyjnych oraz uzyskanie wstępnego porozumienia, co do kształtu, charakteru imprezy i partycypacji poszczególnych lokalnych wspólnot.

Nawiązanie idei

W czerwcu na stadionie warszawskiej Legii odbył się Festiwal Nadziei. Było to pierwsze w historii polskiego chrześcijaństwa wydarzenie, zorganizowane na tak dużą skalę. Byliśmy światkami niebywałej mobilizacji środowisk chrześcijańskich. Po zakończeniu dwudniowej ewangelizacji wiele osób odczuło, że była ona początkiem czegoś nowego. Inni skarżyli się na niedosyt, ponieważ zrozumieli potencjał tkwiący w masowych wydarzeniach, skupiających się na wspólnym uwielbieniu Boga i ewangelizacji. Jeszcze tego samego miesiąca w Trójmieście odbył się Tydzień Jezusa. W pracę nad wydarzeniem zaangażowali się lokalni pastorzy, biznesmeni i artyści. Bez "amerykańskich pieniędzy" udało się zorganizować liczne koncerty, Marsz dla Jezusa oraz warsztaty, seminaria i trwającą cały tydzień ewangelizację. Zdaniem uczestników i organizatorów imprezy osiągnięto niespotykany dotychczas poziom jedności pomiędzy lokalnymi kościołami, co przełożyło się na owocną współpracę. Wymienione wyżej eventy z pewnością przetarły szlak i stały się punktem wyjściowym do powstania dużego, cyklicznego masowego wydarzenia w Warszawie, posiadającego następujące funkcje: ewangelizacyjną, reprezentacyjną, budującą świadomość społeczną, opiniotwórczą, konsolidacyjną.

Przebieg spotkania

Spotkanie w kościele przy ul. Kłopotowskiego 11 otworzył gospodarz Andrzej Nędzusiak, by chwilę później przekazać mikrofon Jerzemu Przeradowskiemu. Ten, zgodnie z planem dokonał prezentacji warszawskiego Tygodnia Jezusa przedstawiając wizję i szkielet wydarzenia. Inaczej niż w przypadku Festiwalu Nadziei kościoły zaangażowane w organizację imprezy będą miały dużo więcej swobody w działaniach o charakterze ewangelizacyjnym. Tydzień Jezusa ma być formą, którą zgodnie z założeniami będzie można wypełnić niemal w sposób dowolny. Wytyczone ramy będą służyć jedynie dla zachowania spójności i integralności imprezy, co ma przełożyć się na jakość i skuteczność oddziaływania. Niemniej jednak, lokalne kościoły zyskają w wydarzeniu dużą autonomię, a synergia przeprowadzonych przez nie działań ma przyczynić się do osiągnięcia pozytywnego wpływu nie tylko na poszczególne osoby, które usłyszą ewangelię, ale na całe miasto dotknięte przez dynamikę, mnogość i jakość zintegrowanych działań. Od lokalnych wspólnot i stojących na ich czele duchowych przywódców zależeć będzie to, w jaki sposób, i z jaką intensywnością będą one uczestniczyły w imprezie.

W prezentacji przedstawionej przez Jerzego Przeradowskiego Tydzień Jezusa składałby się z następujących części:

  • ogólnopolski festiwal muzyki chrześcijańskiej (Artur Pawłowski, Andrzej Dubiel)

  • Ogólnopolski Marsz dla Jezusa (Artur Pawłowski, Jerzy Przeradowski),

  • Slot, czyli warsztaty, koncerty, wykłady itd. skierowane do środowisk alternatywnych. (Paweł Bukała),

  • chrześcijańskie miasteczko kulturalno-ewangelizacyjne z takimi atrakcjami jak np. letnie kino, warsztaty, prelekcje, przystanki apologetyczne, koncerty, kulinaria (Jerzy Przeradowski, Artur Pawłowski),

  • ewangelizacyjny nalot dywanowy na cały obszar stolicy, czyli dotarcie z dobrą nowiną do mieszkańców Warszawy przy połączeniu sił wszystkich uczestniczących w festiwalu kościołów (Jerzy Przeradowski).

Bogaty program Tygodnia Jezusa obfitowałby w przeróżne wydarzenia kulturalne i ewangelizacyjne, a każdego wieczora uczestnicy festiwalu spotykaliby się na głównym koncercie, przy dużej scenie w miasteczku chrześcijańskim.

Po prezentacji Jerzego Przeradowskiego głos zabrał Paweł Bukała, który w skrócie opowiedział historię swojego nawrócenia. Miało ono miejsce podczas wykładu Davida Pierce'a na Slot Art Festival. Pastor Kościoła Ulicznego zwrócił uwagę na brak zainteresowania typowymi chrześcijańskimi imprezami wśród środowisk alternatywnych i na potrzebę dotarcia do nich z Dobrą Nowiną. W ramach Tygodnia Jezusa taką funkcję miałby pełnić Slot. Obecnie trwają rozmowy z organizatorami Slot Art Festival w Lubiążu, które mogą zakończyć się nawiązaniem strategicznej współpracy.

Następnie, z podsumowaniem najważniejszych elementów planowanego festiwalu wystąpił pastor Artur Pawłowski. Zorganizowanie go na tydzień przed rozpoczęciem wakacji dałoby możliwość nawiązania współpracy ze szkołami, które w tym okresie szukają sposobów na zagospodarowanie czasu swoim podopiecznym. Według Artura, duchowa atmosfera w Polsce zmienia się na lepsze. Istnieją ludzie kochający Boga, którzy nie chcą tylko siedzieć w ławkach swoich kościołów, ale mimo niepodważalnych różnic, pragną wychodzić na zewnątrz i współpracować z innymi. Jak twierdzi, istnieje niebezpieczeństwo "spoczęcia na laurach po Festiwalu Nadziei", co mogłoby skończyć się utracaniem pewnego momentum. Powołany z jego okazji 1 000 - osobowy chór z pewnością marzy o tym, by ponownie zebrać się i zaśpiewać. To od nas zależy, czy stworzymy ku temu stosowne możliwości.

O komentarz poproszono również doświadczonego w organizacji dużych katolickich imprez, menagera New Life'm i Deus Meus Andrzeja Dubiela, który miałby współodpowiadać za festiwal muzyki chrześcijańskiej. W swojej wypowiedzi Andrzej Dubiel położył szczególny nacisk na jego cykliczność. Budując festiwal od podstaw, potrzeba czasu, by osiągnąć zamierzone efekty.
- Mam w sercu festiwal, gdzie się spotka całe środowisko. Gdzie znani artyści, tacy jak TGD, Natalia, New Life'm, Deus Meus, spotkają się z młodymi - zapewniał z entuzjazmem.

Zielone światło

Po zakończeniu pierwszej części spotkania, dzięki uprzejmości Krzysztofa Jędrzejewskiego, uczestnicy mogli wymienić się spostrzeżeniami przy wybornym lunchu. Gdy wszyscy najedli się i napili, gospodarz spotkania poprosił reprezentantów chrześcijańskich denominacji, by wypowiedzieli się na temat festiwalu. Biskup Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński oznajmił, że jego kościół daje zielone światło dla Tygodnia Jezusa w Warszawie. Podobne stanowisko zajął prezbiter Kościoła Chrystusowego Andrzej Bajeński i reprezentujący Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej pastor Andrzej Stepanov. Pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów Marek Budziński również wyraził swoją aprobatę zaznaczywszy, że należy czuwać nad tym, w jaki sposób wizja Tygodnia Jezusa będzie ewoluowała.

Kolejnym punktem programu było wyłonienie Komitetu Programowego, którego zdaniem będzie dbanie o spójność wizji i trzymanie pieczy nad sprawami organizacyjnymi. Na przewodniczącego wybrano Jerzego Przeradowskiego (pomysłodawcę festiwalu). Członkami natomiast zostali: Andrzej Nędzusiak, Artur Pawłowski, Krzysztof Jędrzejewski, Paweł Bukała, Andrzej Dubiel i Wojciech Kuleczka.

Spotkanie oficjalnie zakończyła reprezentująca środowiska związane z Kościołem Katolickim Stanisława Iżyk-Dekowska. W swoim przemówieniu Dyr. Kursu Alfa podkreśliła, że duża cześć katolików rozumie ewangelię w takim sam sposób, jak chrześcijanie ewangeliczni.

Marcel Płoszczyński

Zainteresowanych tą niesamowitą inicjatywą prosimy o kontakt:

~ Jerzy Przeradowski: jerzyprzeradowski@gmail.com

~ Paweł Bukała: pbukalla@gmail.com

~ Marcel Płoszczyński: pr@marszdlajezusapolska.pl

~ Artur Pawłowski: art@streetchurch.ca

Zdjęcia ze spotkania:

Jerzy Przeradowski

1Tygodnia Jezusa

2Tygodnia Jezusa

Artur Pawłowski

3Tygodnia Jezusa

4Tygodnia Jezusa

5Tygodnia Jezusa

6Tygodnia Jezusa

7Tygodnia Jezusa

9Tygodnia Jezusa

10Tygodnia Jezusa

Paweł Bukała

11Tygodnia Jezusa

Agata Strzyżewska

12Tygodnia Jezusa

Andrzej Dubiel

13Tygodnia Jezusa

Marek Kamiński

14Tygodnia Jezusa

Andrzej Bajeński

15Tygodnia Jezusa

Marek Budziński

16Tygodnia Jezusa

Andrzej Stepanov i Andrzej Nędzusiak

17Tygodnia Jezusa

18Tygodnia Jezusa

Stanisława Iżyk-Dekowska

19Tygodnia Jezusa

20Tygodnia Jezusa

21Tygodnia Jezusa

22Tygodnia Jezusa

 

Marsz dla Jezusa - Warszawa - Polska - Europa - Świat
Statystyki:
Odwiedzin strony
287743
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram