Głoś słowo Boże i bądź gotowy w każdej sytuacji – bez względu na okoliczności.

Jezus kocha wszystkich, zmarł za wszystkich i pragnie aby wszyscy opamiętali się ze swoich grzechów przyjęli Jego łaskę i oddali Mu chwałę uginając swoje kolana i przyjmując Go jako ich Pana i Zbawiciela! Dotyczy to wszystkich ludzi; "białych", "czarnych", "żółtych", "czerwonych", kobiet, mężczyzn i dzieci, młodych i sędziwych wiekiem. Ludzi z różnych klas społecznych, kontynentów i politycznych ugrupowań. Wierzących w swojej głupocie w różnego rodzaju idole i przesądy. Bez względu na przynależność religijną, każdy musi się na nowo narodzić z Ducha i z wody. Prawda ta dotyczy również Protestantów jak i Katolików. Nie ma zbawienia bez opamiętania i pokuty za swoje grzechy. W życiu człowieka musi nastąpić zwrot o 180 stopni!

Kiedy Jezus rozmawiał z Nikodemem, powiedział: „ ... Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem spytał Go: „ Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się”? Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić...” (Ewangelia wg św. Jana 3:3-7).

Dlatego Ewangelia musi być głoszona wszędzie i wszystkim ludziom. Dla tego celu warto żyć!

"Głoś słowo Boże i bądź gotowy w każdej sytuacji – bez względu na okoliczności." Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 4

~ Artur Pawłowski

Marsz dla Jezusa - Warszawa - Polska - Europa - Świat
Statystyki:
Odwiedzin strony
287746
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram