Kochani Bracia i Siostry w Chrystusie.

Pragniemy, aby wszystkim wiadomym było, że Festiwal Nadziei i Marsz dla Jezusa mają jeden cel: wywyższenie imienia jedynego Żywego Boga i jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Jezusa Chrystusa! To dla Niego maszerujemy! To dla Niego organizujemy Festiwal! Chcemy wspólnie uczcić Jezusa Chrystusa i Boga Ojca oraz przyprowadzić jak najwięcej ludzi do Królestwa Bożego. Dla wszystkich, którzy kochają Jezusa Chrystusa, ten czas będzie szansą do publicznej manifestacji tej chwały.

Kiedyś nakazał Bóg Izraelitom, aby kilka razy w roku zbierali się w Izraelskiej stolicy w mieście Jeruzalem na wspólnym Święcie. Dzisiaj również pragnieniem naszego Pana i Zbawiciela jest budowanie jedności i spajanie wspólnej tożsamości pod Jego szyldem, imieniem. Nie jakiejś partii czy ideologii społeczno-politycznej, lecz pod sztandarem Jego sprawiedliwości i miłości. Podczas marszu oraz Festiwalu będzie głoszona prawda jedynej Ewangelii: "Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J.14,6).

Kościół od dziesięcioleci modlił się o niezbawione dusze oraz o przebudzenie w Polsce. Teraz sam Bóg dał nam szansę wejścia w doświadczanie odpowiedzi. Nie zaprzepaśćmy tej możliwości. Nie pozwólmy, aby nasze własne ambicje lub niedoskonałości stanęły w naprzeciw temu, czego Jezus pragnie dokonać w naszej ojczyźnie.

Przyjdź i razem z nami wywyższaj naszego Zbawiciela odważnie, publicznie i bez wstydu. Przyprowadź do Niego jak najwięcej dusz i uczyń to wszystko w Jego imieniu, które jest ponad wszelkie imię.

Artur Pawłowski

Organizator Marszu dla Jezusa w Warszawie

995680 10151420471656218 1681105442 n

Marsz dla Jezusa - Warszawa - Polska - Europa - Świat
Statystyki:
Odwiedzin strony
301602
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram