„Wejdź do Arki ty i cały dom twój …” 1 Moj. 7:1

Gdy Noe wszedł do Arki a z nim każdy rodzaj żywej istoty chodzącej po ziemi, dokonał się wiekopomny, głęboki i bardzo wymowny cud prorokujący aż do dnia dzisiejszego. Sama Arka opowiedziała ewangelię o Jezusie, który jest jedynym miejscem schronienia przed Bożym Sądem. Przedstawiła zarazem sens chrztu. Cała ziemia do dziś opowiada o potężnym wpływie potopu poprzez dowody jego wielkiej mocy. Cała fauna opowiedziała o swoim posłuszeństwie Bogu przychodząc na Jego rozkaz do Noego. Jakże to odmienna opowieść od historii wieży Babel. Była ona pomnikiem jedności i nieposłuszeństwa w czasie, gdy Bóg kazał się rozejść i zapewnić ziemi różnorodność. Arka była pomnikiem jedności i posłuszeństwa w czasie, gdy Bóg kazał się zejść i zapewnić ziemi życie. Niesamowity był także obraz jedności w Arce; żaden rodzaj nie stracił swojej tożsamości ani nie musiał o nią walczyć. Żaden rodzaj nie skonsumował innego. Nikt się nie ścigał, nie rywalizował, dzieło gwarantowało wspólny sukces. Jedna Arka i wiele rodzajów. Zejście wszystkich rodzajów nie było odpowiednikiem koncepcji wieży Babel, gdyż po niedługim czasie nastąpiło ponowne rozproszenie zgodne z Bożym rozkazem zapełniania ziemi. Zejście wszystkich razem w odpowiednim Bożym czasie i miejscu było warunkiem wspólnego zwycięstwa. To tak jak w pochodzie Izraela przez pustynię; gdy osiadali, każde plemię miało odrębne miejsce, sztandar, przywództwo, zadanie i przydział ziemi do zdobycia. Pomiędzy nimi stacjonowała inna Arka, zwana Skrzynią Przymierza, będąca środkiem fizycznym i duchowym całego narodu. Jednakże gdy ruszali do bitwy lub maszerowali wokoło Jerycha niosąc Arkę Przymierza, oddzielne życie, własna ziemia czy pochodzenie stawało się bez znaczenia. Po bitwie jednak wracali do swoich plemiennych obozów. Jak każdy rodzaj wychodzący z Arki Noego. Boży porządek w stworzeniu to życie każdego rodzaju zgodnie ze swoim powołaniem. Boży porządek to także chwile, kiedy każdy rodzaj zapomina o swojej własnej odmianie by połączyć się z innymi dla zwycięstwa dającego wspólny sukces.
 
Marsz dla Jezusa to wydarzenie mające wiele analogicznych cech do Arki Noego; po pierwsze pokazuje Jezusa. Po drugie jest miejscem zejścia się mnóstwa wierzących, przybywających ze względu na swoją wierność Bogu. Po trzecie wielu przybędzie naprawdę z daleka, ze swojej ziemi, spod swojego denominacyjnego sztandaru, każdy według swojego rodzaju. Dalej; wszyscy, którzy przybędą, znajdą się wewnątrz „płynącego wydarzenia”, przemieszczającego się dla wspólnego celu. Nikt nie będzie jako pierwszy czy ostatni, nikt nie będzie lepszy czy ważniejszy. Każdy będzie częścią sukcesu. Następnie każdy wróci do swojej ziemi i swojego rodzaju powołania. Każdy będzie pamiętał, że Marsz był dla Jezusa, był świętem Jezusa i Jego świadków. Każdy będzie pamiętał, że sukces odniósł razem z innymi. Każdy będzie opowiadał, że „my” w Chrystusie pokazaliśmy się światu jako jedna armia.
 
Zapraszamy na pokład 18 maja 2013, rejs rozpocznie się o godzinie 13.00 spod Belwederu, odprawa zacznie się o godzinie 12.00 wzdłuż Alei Ujazdowskich. W tym czasie ponownie będą rozdawane czerwone marszowe koszulki z napisami.

Jerzy Przeradowski

Marsz dla Jezusa - Warszawa - Polska - Europa - Świat
Statystyki:
Odwiedzin strony
324330
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram